Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
12 nov 2015 10:02
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.744.BR: Maskeret udlodning - forlænget ligningsfrist - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - nyt anbringende
Journal-nr. for byretten
BS 44C-2651/2013

Østre Landsret
Landsretsdato
22 feb 2017 10:02
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen