Placering af byretten
Retten i Randers
Byretsdato
07 Oct 2014 11:14
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.839.BR: Moms - skrotbiler - affaldsbehandling - forventningsprincippet
Journal-nr. for byretten
BS 8-584/2013

Vestre Landsret
Landsretsdato
21 Oct 2015 11:14
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.768.VLR: Moms - skrotbiler - affaldsbehandling - forventningsprincippet
Journal-nr. for landsretten
B-2135-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen