►Reglerne om transport i en fordring i stedet for udlæg er beskrevet i afsnit G.A.3.2.2.3.2