►Reglerne om udlæg i fordringer, der er borttransporterede er beskrevet i afsnit G.A.3.2.2.3.1