Journal-nr. for Skatterådet
-
Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
15 Nov 2015 10:13
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.802.BR: Ekstraordinær genoptagelse - skat - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - inddragelse af nye spørgsmål
Journal-nr. for byretten
BS 37A-1082/2013 og 37A-4325/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
22 Dec 2016 10:13
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.196.ØLR: Ekstraordinær genoptagelse - udenlandske skattepligt - særlige omstændigheder
Journal-nr. for landsretten
B-2704-15 og B-2752-15
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen