SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2017.383.LSR: Skattepligt af udbetalt godtgørelse i forbindelse med uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale
SKM-nr for skatterådet
SKM2014.482.SR: Godtgørelse efter erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1, for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale samt arbejdsgivers fradragsret for godtgørelsen
Journal-nr. for Skatterådet
14-1664840
Placering af byretten
Retten i Roskilde
Byretsdato
16 aug 2017 08:42
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
04 jun 2019 08:42
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.345.ØLR: Skattepligt - erstatning - uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale
Journal-nr. for landsretten
BS 8524/2017

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2020.55.HR: Skattepligt af erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale
Journal-nr. for højesteret
BS-29056/2019-HJR
Højesteretsdato
04 feb 2020 09:35
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen