Dato for offentliggørelse
16 Oct 2020 12:41
Serienummer
S nr. 57
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af alle typer af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, investeringsselskaber, A/S-selskaber der omfattes af reglerne for et investeringsselskab, akkumulerende skattepligtige investeringsinstitutter og kontoførende investeringsforeninger.

I vejledningen benævnes alle ovenstående typer som investeringsbeviser.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer). Indberetningen af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af investeringsbeviser mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § § 18, stk. 2, samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 3 om skatteindberetning mv.  med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledningen Årsultimo 2020, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0911-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen