Dato for offentliggørelse
19 Dec 2023 15:33
Serienummer
S nr. 57
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af alle typer af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, investeringsselskaber, A/S-selskaber der omfattes af reglerne for et investeringsselskab, akkumulerende skattepligtige investeringsinstitutter og kontoførende investeringsforeninger.

I vejledningen benævnes alle ovenstående typer som investeringsbeviser.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer).

Indberetningen af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af investeringsbeviser mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § § 18, stk. 2, samt bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023 om skatteindberetning mv.  med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning årsultimo 2023 samt løbende indberetning for 2024, version 1.1.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen