Dato for offentliggørelse
02 Oct 2023 09:30
Serienummer
S nr. 56
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb og salg af beviser i alle typer af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, investeringsselskaber, aktieselskaber (A/S) der omfattes af reglerne for et investeringsselskab jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, akkumulerende skattepligtige investeringsinstitutter og kontoførende investeringsforeninger.

I vejledningen benævnes alle ovenstående typer som investeringsbeviser.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer).
Indberetningen af køb og salg af investeringsbeviser mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 19 samt bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023 om skatteindberetning mv. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning årsultimo 2023, version 1.0.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen