Dato for offentliggørelse
02 okt 2023 09:26
Serienummer
S nr. 52
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb og salg af aktier mv. for indkomståret 2023.

Vejledningen gælder for virksomheder der formidler handel med aktier mv.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer). Indberetningen af køb og salg af aktier mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 17, stk. 3 samt bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023, kapitel 3 om skatteindberetning mv. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2023, version 1.0.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen