Dato for offentliggørelse
21 dec 2022 14:56
Serienummer
S nr. 52
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb og salg af aktier mv. for indkomståret 2022.

Vejledningen gælder for virksomheder der formidler handel med aktier mv.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer). Indberetningen af køb og salg af aktier mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 17, stk. 3 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 3 om skatteindberetning mv. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2022, version 1.1 er tilrettet på grund af ændringer i retningslinjerne om ansatte i internationale organisationer beskrevet i afsnit 1.1.4

ISBN-nummer
978-87-417-0999-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen