Dato for offentliggørelse
16 okt 2020 12:45
Serienummer
S nr. 52
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb og salg af aktier mv. for indkomståret 2020.

Vejledningen gælder for virksomheder der formidler handel med aktier mv.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1536 af 19. december 2017 om skatteindberetning med senere ændringer). Indberetningen af køb og salg af aktier mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 17, stk. 3 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 3 om skatteindberetning mv. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2020, version 1.0

ISBN-nummer
978-87-417-0913-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen