Dato for offentliggørelse
22 Dec 2022 11:57
Serienummer
S nr. 51
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beholdninger af aktier mv. for indkomståret 2022.

Vejledningen gælder for virksomheder der modtager aktier mv. i depot til forvaltning.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer). Indberetningen om beholdninger af deponerede aktier mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 17, stk. 1 og 2 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledningen Årsultimo 2022, version 1.1 er tilrettet på grund af ændringer i retningslinjerne om ansatte i internationale organisationer beskrevet i afsnit 1.1.4

ISBN-nummer
----
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen