Dato for offentliggørelse
01 okt 2021 10:48
Serienummer
S nr. 51
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beholdninger af aktier mv. for indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for virksomheder der modtager aktier mv. i depot til forvaltning.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (►1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning◄ med senere ændringer). Indberetningen om beholdninger af deponerede aktier mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 17, stk. 1 og 2 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledningen Årsultimo 2021, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0705-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen