Dato for offentliggørelse
26 Sep 2019 16:04
Serienummer
S nr. 51
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beholdninger af aktier mv. for indkomståret 2019.

Vejledningen gælder for virksomheder der modtager aktier mv. i depot til forvaltning.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer). Indberetningen om beholdninger af deponerede aktier mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 17, stk. 1 og 2 samt bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledningen Årsultimo 2019, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0549-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen