Dato for offentliggørelse
02 okt 2023 09:26
Serienummer
S nr. 51
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beholdninger af aktier mv. for indkomståret 2023.

Vejledningen gælder for virksomheder der modtager aktier mv. i depot til forvaltning.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lovbekendtgørelse 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer). Indberetningen om beholdninger af deponerede aktier mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 17, stk. 1 og 2 samt bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledningen Årsultimo 2023, version 1.0.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen