Dato for offentliggørelse
22 dec 2022 11:58
Serienummer
S nr. 53
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning om udbytte af aktier både den årlige indberetning for 2022 og den løbende indberetning for 2023.

Vejledningen gælder for virksomheder der modtager aktier mv. i depot til forvaltning.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer).

Indberetningen om udbytte af aktier mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 16 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2022 version 1.1 er tilrettet på grund af ændringer i retningslinjerne om ansatte i internationale organisationer beskrevet i afsnit 1.1.4.

ISBN-nummer
-----
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen