Dato for offentliggørelse
26 sep 2019 16:13
Serienummer
S nr. 53
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning om udbytte af aktier både den årlige indberetning for 2019 og den løbende indberetning for 2020.

Vejledningen gælder for virksomheder der modtager aktier mv. i depot til forvaltning.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).

Indberetningen om udbytte af aktier mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 16 samt bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2019, version 1.0

ISBN-nummer
978-87-417-0552-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen