Dato for offentliggørelse
19 Dec 2023 15:33
Serienummer
S nr. 53
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning om udbytte af aktier både den årlige indberetning for 2023 og den løbende indberetning for 2024.

Vejledningen gælder for virksomheder der modtager aktier mv. i depot til forvaltning.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer).

Indberetningen om udbytte af aktier mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 16 samt bekendtgørelse om skatteindberetning mv. nr. 1016 af 22. juni 2023, med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2023 version 1.1.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen