Dato for offentliggørelse
19 dec 2023 14:51
Serienummer
S nr. 50
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning for forskningsinstitutioner der skal indberette oplysninger om modtagne gaver, der er fradragsberettigede for giveren. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer).

Reglerne om forskningsinstitutioner indberetning af fradragsberettigede gaver fremgår af § 26 i skatteindberetningsloven lov nr. 1754 af 30/08/2021 og i bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023 med i senere ændringer.

Hvad er nyt?

Kontakt eKapital via TastSelv Erhverv

Vi anbefaler at I anvender TastSelv Erhverv, når I har spørgsmål til eKapital. Forbindelsen er sikker. Find vejledningen til hvordan I kontakter os i afsnit 0.2

 

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen