Dato for offentliggørelse
07 Oct 2022 11:29
Serienummer
S nr. 50
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan forskningsinstitutioner skal indberette oplysninger om modtagne gaver, der er fradragsberettigede for giveren.

Hvad er nyt?

Daglige tvangsbøder 
Hvis I som indberetningspligtig ikke opfylder pligterne efter skatteindberetningsloven og de udstedte bestemmelser, har Skatteforvaltningen forskellige sanktionsmuligheder. Det gælder fx hvis I ikke har foretaget indberetning, foretaget fejlrettelser, anmeldt indberetningspligt eller ikke har indsendt materiale. Der er i afsnit 6 Den indberetningspligtiges ansvar tilføjet tekst omkring daglige tvangsbøder 

ISBN-nummer
978-87-417-0971-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen