Dato for offentliggørelse
19 dec 2023 14:53
Serienummer
S nr. 35
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning om modtagne gaver og ydelser, der er fradragsberettigede for giveren, som er givet til en almenvelgørende forening der er godkendt af Skattestyrelsen.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer).

                                                           

Hvad er nyt?

Kontakt eKapital via TastSelv Erhverv

Vi anbefaler at I anvender TastSelv Erhverv, når I har spørgsmål til eKapital. Forbindelsen er sikker. Find vejledningen til hvordan I kontakter os i afsnit 0.2

Satserne for § 8 A gaver er ændret fra 17.200 kr. i 2022 til 17.700 kr. i 2023

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen