Dato for offentliggørelse
07 okt 2022 11:30
Serienummer
S nr. 35
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan almenvelgørende foreninger skal indberette oplysninger om modtagne gaver og ydelser, der er fradragsberettigede for giveren.

Hjælp til søgning i vejledningen
For at søge efter relevante ord eller sætninger i vejledningen, kan I bruge luppen i højre side.                                                               

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2022 

Satserne for § 8 A gaver er ændret fra 17.000 kr. i 2021 til 17.200 kr. i 2022

Reglerne om almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser fremgår nu af § 26 i skatteindberetningsloven lov nr. 1754 af 30/08/2021 og i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 med i senere ændringer.

Daglige tvangsbøder
Hvis I som indberetningspligtig ikke opfylder pligterne efter skatteindberetningsloven og de udstedte bestemmelser, har Skatteforvaltningen forskellige sanktionsmuligheder. Det gælder fx hvis I ikke har foretaget indberetning, foretaget fejlrettelser, anmeldt indberetningspligt eller ikke har indsendt materiale. Der er i afsnit 7 Den indberetningspligtiges ansvar tilføjet tekst omkring daglige tvangsbøder

ISBN-nummer
978-87-417-0972-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen