Dato for offentliggørelse
03 jan 2022 12:51
Serienummer
S nr. 35
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan almenvelgørende foreninger skal indberette oplysninger om modtagne gaver og ydelser, der er fradragsberettigede for giveren.

Hjælp til søgning i vejledningen
For at søge efter relevante ord eller sætninger i vejledningen, kan I bruge luppen i højre side.                                                               

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2021 

Satserne for § 8 A gaver er ændret fra 16.600 kr. i 2020 til 17.000 kr. i 2021

Reglerne om almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser fremgår nu af § 26 i skatteindberetningsloven lov nr. 1754 af 30/08/2021 og i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020.

ISBN-nummer
978-87-417-0745-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen