Dato for offentliggørelse
29 Sep 2020 16:33
Serienummer
S nr. 35
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan almenvelgørende foreninger skal indberette oplysninger om modtagne gaver og ydelser, der er fradragsberettigede for giveren.

Hjælp til søgning i vejledningen
For at søge efter relevante ord eller sætninger i vejledningen, kan I bruge luppen i højre side.                                                               

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2020 version 1.0

Satserne for § 8 A gaver er ændret fra 16.300 kr. i 2019 til 16.600 kr. i 2020.

Reglerne om almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser fremgår nu af § 26 i skatteindberetningsloven lov nr. 1536 af 19/12/2017 og i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020.

ISBN-nummer
978-87-417-0900-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen