Dato for offentliggørelse
30 Sep 2020 15:37
Serienummer
S nr. 64
Resumé

Vejledningen beskriver, hvordan udlejningsbureauer, feriecentre mv., der udlejer fritidsboliger for andre, skal indberette oplysninger om lejeindtægterne til Skattestyrelsen. I vejledningen beskrives kravene til indberetning, og hvordan bureauet indberetter via TastSelv Erhverv.

Hjælp til søgning i vejledningen
For at søge efter relevante ord eller sætninger i vejledningen, kan I bruge luppen i højre side.                                                             

Indberetningsordningen er udformet i samarbejde med Feriehusudlejernes Bran­cheforening (FB).

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2020 version 1.0.

Der er en ny bekendtgørelse om skatteindberetning mv., Bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Bekendtgørelsen har  først virkning for indkomståret 2021. I den mellemliggende periode finder bekendtgørelse nr. 927 af 26/06/2018, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer anvendelse.

Det forhøjede bundfradrag (pr. fritidsbolig) er ændret fra  40.900 kr. i 2019 til 41.800 kr. i 2020.

ISBN-nummer
978-87-417-0904-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen