Dato for offentliggørelse
06 Feb 2023 12:26
Serienummer
S nr. 64
Resumé

Vejledningen beskriver, hvordan udlejningsbureauer, feriecentre mv., der udlejer fritidsboliger for andre, skal indberette oplysninger om lejeindtægterne til Skattestyrelsen. I vejledningen beskrives kravene til indberetning, og hvordan bureauet indberetter via TastSelv Erhverv.

Hjælp til søgning i vejledningen
For at søge efter relevante ord eller sætninger i vejledningen, kan I bruge luppen i højre side.                                                             

Indberetningsordningen er udformet i samarbejde med Feriehusudlejernes Bran­cheforening (FB).

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2022 

Daglige tvangsbøder og bøder
Hvis I som indberetningspligtig ikke opfylder pligterne efter skatteindberetningsloven og de udstedte bestemmelser, har Skatteforvaltningen forskellige sanktionsmuligheder. Det gælder fx hvis I ikke har foretaget indberetning, foretaget fejlrettelser, anmeldt indberetningspligt eller ikke har indsendt materiale. Læs mere i afsnit 8.4 Den indberetningspligtiges ansvar.

Det forhøjede bundfradrag (pr. fritidsbolig) er ændret fra 42.700 kr. i 2021 til 43.200 kr. i 2022.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen