Dato for offentliggørelse
17 Mar 2021 15:07
Serienummer
S nr. 123
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning til anpartskontrolordningen for indkomståret 2020.

Vejledningen gælder for virksomheder der ifølge skatteindberetningslovens § 42 skal foretage indberetning til anpartskontrolordningen.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1536 af 19. december 2017 om skatteindberetning med senere ændringer (skatteindberetningsloven) Indberetningen til anpartskontrolordningen følger reglerne i skatteindberetningslovens § 42

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 888 om skatteindberetning m.v. af 15. juni 2020.  

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2020, version 1.1

ISBN-nummer
978-87-417-0651-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen