Dato for offentliggørelse
19 Feb 2020 13:47
Serienummer
S nr. 123
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning til anpartskontrolordningen for indkomståret 2019.

Vejledningen gælder for virksomheder der ifølge skatteindberetningslovens § 42 skal foretage indberetning til anpartskontrolordningen.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1536 af 19. december 2017 om skatteindberetning med senere ændringer (skatteindberetningsloven) Indberetningen til anpartskontrolordningen følger reglerne i skatteindberetningslovens § 42

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, kapitel 3 om skatteindberetning m.v. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2019, version 1.0

ISBN-nummer
978-87-417-0833-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen