Dato for offentliggørelse
09 May 2022 14:33
Serienummer
S nr. 123
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning til anpartskontrolordningen for indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for virksomheder der ifølge skatteindberetningslovens § 42 skal foretage indberetning til anpartskontrolordningen.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK. nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer)

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 888 om skatteindberetning m.v. af 15. juni 2020.  

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2021, version 1.1

ISBN-nummer
978-87-417-0776-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen