Individstruktur for startindividet INDVNR 0001

Skal altid være den første linje i filen

Filnavn: D0314315
Individnavn: Startindivid
Filnr.: A255
Individnr. 0001
Individstørrelse: 868 (min/max tegn)
Start pos Længde bytes Repr Dataforkortelse Bemærkninger (fx konstant)
1 4 N INDVNR K: 0001 = Startindivid (generelt for indberetninger til Skattestyrelsen.
Startindividet er 1. individ. Bemærk, individformat 868 pos).
5 4 N BRUGERNR

4 cifre til identifikation af bruger (indsender). Tildeles af Skattestyrelsen.

For udenlandske pensionsinstitutter, K: 7654

9 10 A FILNR K: 0314315255
19 27 A INDSENDERS NAVN Navnet på virksomheden som brugernummer er tildelt til.
46 35 A INDSENDERS ADRESSE Udfyldes med indsenders adresse.
81 788 A FILLER  


Individstruktur for indberetning af diskvalificerende udbetalinger INDVNR 2253

Filnavn: D0314315
Individnavn: CPS - oplysninger til diskvalifikationsliste
Filnr: A255
Individnr: 2253
Individstørrelse: 868 (min/max tegn)
Start pos Længde bytes Repr Dataforkortelse Bemærkninger (fx konstant)
1 4 N INDVNR Individnummer K: 2253
5 8 N OPSENR Udfyldes med det se-nr./cvr-nr., den indberetningspligtige er tildelt af Erhvervsstyrelsen.
13 10 N CPRNR Udfyldes med personnummeret for indehaveren af ordningen.
23 15 A POLICEKONTONR Udfyldes med policenummer/kontonummer/medlemsnummer/medarbejdernummer eller anden identifikation for den enkelte pensionsordning.
Vi fraråder jer at anvende cpr.nr som policenummer/kontonummer.
38 9 A ORDNNR Indberettes kun af udenlandske pensionsinstitutter, brugernummer 7654.
ORDNNR skal derfor være blankt for danske pensionsinstitutter.
47 8 A UDBDTO Udfyldes med dato for den første diskvalificerende udbetaling (første udbetalingsdato).
Dato indberettes som ÅÅÅÅMMDD.
55 1 A SLETTEKODE

0 = Registrering af en diskvalificerende udbetaling.

1 = Sletning af tidligere registrering af en diskvalificerende udbetaling.

56 813 A FILLER  


Individstruktur for slutindividet INDVNR 9998

Skal altid være den sidste linje i filen

Filnavn: D0314315
Individnavn: Slutindivid
Filnr: A255
Individnr: 9998
Individstørrelse: 868 (min/max tegn)
Start pos Længde bytes Repr Dataforkortelse Bemærkninger (fx konstant)
1 4 N INDVNR K: 9998 = Slutindivid (generelt for indberetninger til Skattestyrelsen).
5 4 N BRUGERNR 4 cifre til identifikation af bruger (indsender). Tildeles af Skattestyrelsen.
9 7 N ANTAL INDIVIDER Antal indberettede individer inkl. start- og slutindivid.
16 853 A FILLER