Dato for offentliggørelse
26 okt 2021 15:59
Serienummer
-
Resumé

Denne vejledning beskriver reglerne for indberetning af pensionsudbetalinger, der diskvalificerer personer fra at indbetale mere end 5.400 kr. (2021-niveau) på en aldersordning uden beregning af afgift.

Vejledningen henvender sig til de institutter, der i forvejen indberetter pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) og er gældende for indkomståret 2021.

Vejledningen henvender sig også til virksomheder, der ikke skal indberette pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS), men er omfattet af pligten til at indberette om diskvalificerende udbetalinger og er gældende fra indkomståret 2021.

Desuden henvender vejledningen sig til offentlige myndigheder, der med virkning fra den 1. juli 2020 er omfattet af pligten til at indberette om diskvalificerende udbetalinger fra tjenestemandspensioner og lignende pensionsordninger.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2021, version 1.0

ISBN-nummer
978-87-417-0719-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen