Dato for offentliggørelse
22 Dec 2022 10:59
Serienummer
S nr. 116
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af indlånskonti for indkomståret 2022. 

Vejledningen gælder for pengeinstitutter, advokater og andre der modtager eller formidler indskud. 

 Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer)

Indberetningen om indlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 12 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning årsultimo 2022, version 1.1 er tilrettet på grund af ændringer i retningslinjerne om ansatte i internationale organisationer beskrevet i afsnit 4.2.1.

ISBN-nummer
-
Ansvarlig styrelse
Fælles