Skematisk oversigt over datastrukturen
Blank betyder uden tegn, linjeskift mv.

Startindivid 0001 - faglige kontingenter og a-kassebidrag mv.

Start-
position

Længde (bytes)

Datafelter

Forklaring

*)

1

4

Individnummer

Fast værdi: 0001

N

5

4

Brugernummer

Skal oplyses.

N

9

10

Filnummer

Fast værdi: 0314317285

N

19

27

Indsenders navn

Navn på den, som brugernummeret tilhører.

A

46

35

Indsenders adresse

Adressen bruges ved udsendelse af fejlliste.

A

81

150

FILLER
(slutfelt startindivid)

Oplyses med blank.

A

*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.

Dataindivid 2260 - faglige kontingenter og a-kassebidrag mv.

Start-
position

Længde (bytes)

Datafelter

Forklaring

*)

1

4

INDIVIDNR

Fast værdi: 2260

N

5

8

Foreningens cvr-nr. eller se-nr.

Skal oplyses.

N

13

10

Medlemmets cpr-nr., se-nr. eller cvr-nr.

Skal oplyses.
Sæt 00 foran se-nr. eller cvr-nr.

N

23

15

Medlemsnummer

Oplys medlemsnummer eller blank.

A

38

2

Kalenderår

Skal oplyses.

N

40

1

Fortegn fradragsberettiget indbetaling

Oplyses med blank, + eller -. 
Blank behandles som +.
Brug kun - (minus) ved rettelse.

A

41

5

Fradragsberettiget indbetaling

Skal altid oplyses i hele kroner uden fortegn og uden punktum til markering af tusinder.

N

46

1

Beløbsart

Skal oplyses med en af følgende koder:
1:  A-kassebidrag
2:  Kontingent til faglig forening
3:  Kontingent til faglig klub
4:  Kontingent til faglig forening
        og klub.   
5:  Faglig forening. Kontingentet
        kan opdeles i en fradrags-
        berettiget del og en erhvervs-
        mæssig del.
6:  Efterlønsbidrag
7:  Flexydelsesbidrag
8:  Kontingent til en privat
       arbejdsløshedsforsikring.

N

47

1

Fortegn for erhvervsmæssig indbetaling

Oplyses med blank, + eller -. 
Blank behandles som +.
Brug kun - (minus) ved rettelse.

A

48

5

Erhvervsmæssig indbetaling

Skal altid oplyses i hele kroner uden fortegn og uden punktum til markering af tusinder.

N

53

1

Betalingskode

Skal oplyses med en af følgende koder:
0: Medlemmet har selv betalt
     kontingentet.
1: Kontingentet er betalt af
     arbejdsgiver.
Blank:
     Behandles som ved kode 0.

A

54

1

Gruppelivsforsikring 

Skal oplyses med en af følgende koder:
0: Almindeligt kontingent.
1: Gruppelivsforsikring er
     inkluderet i kontingent.  
Blank:
     Behandles som ved kode 0.

A

55

1

Rette-kode

Skal oplyses med en af følgende koder:
0: Førstegangsindberetning 
       (ordinær)
1: Rettelse og supplerende
       indberetning til en tidligere 
       godkendt indberetning.
2: Genindberetning af en
       tidligere afvist indberet-
       ning, fx ved behandling
       af fejllister.

A

56

40

Medlemmets navn

Frivilligt felt. Oplys navn eller blank.

A

96

40

Medlemmets adresse

Frivilligt felt. Oplys adresse eller blank.

A

136

40

Medlemmets postnummer

Frivilligt felt. Oplys postnummer eller blank.

A

176

40

Medlemmets postdistrikt (by)

Frivilligt felt. Oplys by eller blank.

A

216

15

FILLER (slutfelt)

Oplys blank.

A

*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.

Slutindivid 9998 - faglige kontingenter og a-kassebidrag mv.

Start-
position

Længde (bytes)

Datafelter

Forklaring

*)

1

4

Individnummer

Fast værdi: 9998

N

5

4

Brugernummer

Skal oplyses.

N

9

7

Antal individer

Antal indberettede individer inklusive start- og slutindivid.

N

16

215

FILLER
(slutfelt slutindivid)

Oplyses med blank.

A

*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.