1. Hent indberetningsskabelonen her - åbner i nyt vindue.

2. Klargør regnearket
    Tillad makroer for at kunne skrive i regnearket.
    Tryk "Aktiver indhold" øverst i regnearket.

   

Regnearket er nu klar til at modtage oplysninger kopieret fra et tidligere regneark, at modtage en ny fil eller at få indtastet nye oplysninger.
Genbruger I oplysninger, som I har brugt i regnearket for tidligere år, skal I huske at lave de nødvendige rettelser og ændringer, så regnearket kun indeholder oplysninger, der er aktuelle for den nye indberetning, fx årstal eller antallet af medlemmer. Det er vigtigt at I retter årstallet for at indberetningen kommer korrekt ind på årsopgørelsen.             

Vælger I at taste oplysningerne direkte i regnearket, skal I følge datastrukturen vist neden for. 
Se detaljeret beskrivelse af indhold i kolonnerne i afsnit 4.3.

Data - faglige kontingenter og a-kassebidrag mv.

Kolonne

Længde (bytes)

Datafelter

Forklaring

*)

A

8

Foreningens cvr-nr. eller se-nr.

Skal oplyses.

N

B

10

Medlemmets cpr-nr., se-nr. eller cvr-nr.

Skal oplyses.
Sæt 00 foran se-nr. eller cvr-nr.

N

C

15

Medlemsnummer

Oplys medlemsnummer eller blank.

A

D

2

Kalenderår

Skal oplyses.

N

E

1

Fortegn fradragsberettiget indbetaling

Oplyses med blank, + eller -.
Blank behandles som +.
Brug kun - (minus) ved rettelse.

A

F

5

Fradragsberettiget indbetaling

Skal altid oplyses i hele kroner uden fortegn og uden punktum til markering af tusinder.

N

G

1

Beløbsart

Skal oplyses med en af følgende koder:
1: A-kassebidrag
2: Kontingent til faglig forening.
3: Kontingent til faglig klub.
4: Kontingent til faglig forening
        og klub.  
5: Faglig forening. Kontingentet
        kan opdeles i en fradragsbe-
        rettiget del og en erhvervs-
        mæssig del.
6: Efterlønsbidrag
7: Flexydelsesbidrag
8: Kontingent til en privat
        arbejdsløshedsforsikring.

N

H

1

Fortegn for erhvervsmæssig indbetaling

Oplyses med blank, + eller -.
Blank behandles som +.
Brug kun - (minus) ved rettelse.

A

I

5

Erhvervsmæssig indbetaling

Skal altid oplyses i hele kroner uden fortegn og uden punktum til markering af tusinder.

N

J

1

Betalingskode

Skal oplyses med en af følgende koder:
0: Medlemmet har selv betalt
    kontingentet.
1: Kontingentet er betalt af 
    arbejdsgiver.
Blank:
    Behandles som ved kode 0.

A

K

1

Gruppelivsforsikring 

Skal oplyses med en af følgende koder:
0: Almindeligt kontingent.
1: Gruppelivsforsikring er
    inkluderet i kontingent. 
Blank:
    Behandles som ved kode 0.

A

L

1

Rette-kode

Skal oplyses med en af følgende koder:
0: Førstegangsindberetning
       (ordinær)
1: Rettelse og supplerende
       indberetning til en tidligere
       godkendt indberetning.
2: Genindberetning af
       tidligere afvist indberet-
       ning, fx ved behandling
       af fejlliste.

A

M

40

Medlemmets navn

Frivilligt felt. Oplys navn eller blank.

A

N

40

Medlemmets adresse

Frivilligt felt. Oplys adresse eller blank.

A

O

40

Medlemmets postnummer

Frivilligt felt. Oplys postnummer eller blank.

A

P

40

Medlemmets postdistrikt (by)

Frivilligt felt. Oplys by eller blank.

A

    
    

    Vær opmærksom på følgende, når du skriver i regnearket
    Hvis du i en celle til fortegn skriver plus (+) eller minus (-), skal du ikke forlade cellen med piletasterne.
    Så tror Excel nemlig, at du er ved at skrive en formel. Brug i stedet tabulatortasten eller musen.

    Hvis du er ved at indtaste noget i en celle, og ikke har forladt cellen, kan du komme ud for, at der ikke
    sker noget, når du trykker på en knap. Så skal du forlade cellen først, inden du kan aktivere knappen.

    Brug Ctrl og piletasterne når du bevæger dig i de linjer som er udfyldt.

3. Data er lagt i regnearket
   
Tryk Dan fil, og felterne i regnearket valideres.
    Du får en fejlmeddelelse, hvis der er fejl.
    I fejlmeddelelsen er der tre knapper:

 • Tryk Ja/Yes, hvis valideringen skal fortsætte.
 • Tryk Nej/No, hvis du vil springe resten af valideringen over.
  Du får mulighed for at gemme filen med eventuelle fejl.
 • Tryk Annuller/Cancel, hvis du vil hoppe helt ud af valideringen,
  og komme tilbage til regnearket.

    Tryk Dan fil, når regnearket er udfyldt og klar til at blive sendt til Skattestyrelsen.
    Gem eventuelt regnearket på computerens skrivebord, så det er nemt at finde igen.

4. Send fil via TastSelv Erhverv
    Filen, som nu er i txt-format og korrekt efter datastrukturen, er nu klar til at blive sendt til os via TastSelv Erhverv.

    Åben skat.dk/tastselv erhverv og log på med MitID
    Overfør filen via menuen Øvrige indberetninger - Kontingenter til A-kasser og fagforeninger - Indberet via fil.

                      
5. Hent filen frem igen
    Åben linket til indberetningsskabelonen.
    Tryk Hent fil, hvis filen senere skal hentes ind i regnearket igen.
    Din stifinder bliver vist og du kan vælge, hvilken fil du vil hente.