Datastrukturen for indberetning hedder individ 2260.

Se skematisk oversigt over datastrukturen inklusive start- og slutindivider i afsnit 10, bilag 2.

Dataindivid 2260:

INDIVIDNR - 4 karakterer
Oplys fast værdi 2260.

CVRNR/SENR - 8 karakterer
Oplys cvr-nr. eller se-nr. for den indberetningspligtige, som har pligt til at indberette.    
Indeholder 8 karakterer for cvr-nr. eller se-nr.

CPRNR/SENR/CVRNR - 10 karakterer
Oplys cpr-nr., cvr-nr. eller se-nr. for medlemmet/kunden, som indberetningen handler om.  
Sæt 00 foran cvr-nr. eller se-nr.       

Vi bruger det oplyste cpr-nr., se-nr. eller cvr-nr. når vi udstiller oplysningerne om fradragsberettigede a-kassebidrag mv. på årsopgørelsen og i TastSelv Skatte-oplysninger. Se eksempel i afsnit 8.

MEDLEMSNR - 15 karakterer
Oplys det medlemsnummer, som I registrerer medlemmet under. 
Feltet er frivilligt. Skattestyrelsen bruger ikke oplysningen.

KALENDERÅR - 2 karakterer 
Skriv de to sidste cifre i det kalenderår, indberetningen handler om, fx 23 for 2023.

FORTEGN (til fradragsberettiget indbetaling) - 1 karakter 
Indberetningen af beløb modtages i struktur 2260 altid som et positivt beløb, altså fortegn + (plus).

Sæt derfor kun (minus) fortegn, når I indberetter negative beløb. Minus anvendes typisk ved en rettelse, fx ved indberetning af et for stort fradragsbeløb eller indberetning for et ophørt medlem.

FRADRAGSBERETTIGET INDBETALING - 5 karakterer 
Oplys det beløb, der er forfaldet og betalt i det pågældende indkomstår.

Beløbet skrives højre-stillet og i hele kroner.


Indsæt samtidig kode 1,2,3,4,6,7 eller 8 i "Beløbsart".

Beløbet modtages i struktur 2260 altid som et positivt beløb.
Ved rettelse bruges fortegns-feltet til at oplyse - minus fortegn.

Læs mere om opgørelse af den fradragsberettigede indbetaling i afsnit 4.1 og 4.2.

BELØBSART - 1 karakter 
Oplys en af følgende koder:  

Kode

Kontingenttype

1

A-kassebidrag

2

Kontingent til en faglig forening

3

Klubkontingent

4

Fagforeningskontingent og klubkontingent.

5

Kontingent til faglig forening, opdelt i fradragsberettiget del efter ligningslovens §13 og erhvervsmæssig del.

6

Efterlønsbidrag

7

Fleksydelsesbidrag

8

Præmie til privattegnet arbejdsløshedsforsikring


Læs mere om valg af beløbsart i afsnit 4.1 og 4.2.

FORTEGN (til erhvervsmæssig indbetaling) - 1 karakter
Indberetningen af beløb modtages i struktur 2260 altid som et positivt beløb, altså fortegn + plus.

Sæt derfor kun - minus fortegn, når I indberetter negative beløb, som typisk er en rettelse, fx ved rettelse af en tidligere indberetning af et for stort erhvervsmæssigt beløb eller ved fejlagtig indberetning for et ophørt medlem.

ERHVERVSMÆSSIG INDBETALING - 5 karakterer  
Oplys det beløb, der er forfaldet og betalt i det pågældende indkomstår.

Beløbet skrives højrestillet og i hele kroner.

Oplys altid samtidig beløbsartskode med værdi 5.
 
Beløbet modtages altid som et positivt beløb. 
Ved rettelse bruges fortegns-feltet til at oplyse "-" (minus) fortegn.

Læs mere om opgørelse af erhvervsmæssige indbetalinger i afsnit 4.1.

BETALINGSKODE - 1 karakter 
Oplys en af følgende koder:

Kode

Betalingstype

0

Kontingent betalt af medlemmet

1

Kontingent betalt af en arbejdsgiver


Indsæt betalingskode 1, hvis medlemmet ikke selv betaler sit kontingent.
Beløbet bliver ikke automatisk overført til årsopgørelsen.

Er feltet blank, behandles det som indberettet med kode 0.

GRUPPELIVSFORSIKRING - 1 karakter      
Oplys en af følgende koder:

Kode

Opkrævningstype

0

Almindeligt kontingent

1

Kontingent med præmie til kollektiv gruppelivsordning


Indsæt værdien 0, når der ikke er en gruppelivsforsikring eller præmien til gruppelivsforsikring opkræves særskilt.

Indsæt værdien 1, når en del af kontingentet bruges til præmie for en kollektiv gruppelivsforsikring.
Præmiebeløbet må ikke indgå i beløbet i feltet BELØBSOPLYSNINGER, når værdien er 1.

Er feltet blank, behandles det som indberettet med kode 0.

RETTEKODE - 1 karakter
Oplys en af følgende koder:

Kode

Rettelsestype

0

Førstegangsindberetning (ordinær)

1

Rettelse og supplerende indberetning til en tidligere godkendt indberetning.

2

Genindberetning af en tidligere afvist indberetning, fx ved behandling af fejllister.


Læs mere om fejllister og rettelse i afsnit 7.

MEDLEMSNAVN - 40 karakterer  
Frivilligt felt. Skattestyrelsen bruger ikke oplysningen.

MEDLEMSADRESSE GADENAVN - 40 karakterer 
Frivilligt felt. Skattestyrelsen bruger ikke oplysningen.

MEDLEMSADRESSE POSTNUMMER - 40 karakterer  
Frivilligt felt. Skattestyrelsen bruger ikke oplysningen.

MEDLEMSADRESSE BYNAVN/POSTDISTRIKT - 40 karakterer  
Frivilligt felt. Skattestyrelsen bruger ikke oplysningen.