Alle indberetninger indledes med et startindivid, som identificerer indberetningen, og sluttes med et slutindivid, som markerer afslutning af indberetningen.

Startindivid 0001:

INDVNR - 4 karakterer
Oplys fast værdi 0001.

BRUGERNR - 4 karakterer
Det fire cifrede brugernummer der af Skattestyrelsen er tildelt den der indberetter.

FILNR - 10 karakterer
Oplys fast værdi 0314317285.

INDSENDERS NAVN - 27 karakterer
Indsenderens navn.

INDSENDERS ADRESSE - 35 karakterer
Indsenderens adresse.  
Kvitterings- og fejllister sendes til den adresse, der er oplyst i dette felt.

Slutfelt individ 0001 - tomt felt - 150 karakterer
Feltet skal udfyldes med blank (ingen tegn, linjeskift mv.).

Slutindivid 9998:
 
       INDVNR - 4 karakterer
       Oplys fast værdi 9998.    

BRUGERNR - 4 karakterer
Det fire cifrede brugernummer der af Skattestyrelsen er er tildelt den der foretager indberetningen.

ANTAL INDIVIDER - 7 karakterer
Oplys det samlede antal individer i filen inkl. start og slut individ.
Eventuelle fyldindivider må ikke indgå i optællingen.

Slutfelt individ 9998 - tomt felt - 215 karakterer
Feltet skal udfyldes med blank (ingen tegn, linjeskift mv.).