Datastrukturen for indberetning består af følgende tre elementer:

    Startindivid 0001 - identifikation af indberetningen
    230 karakterer (tegn), fordelt på 6 felter af varierende størrelse.

    Dataindivid 2260 - materielt indhold i indberetning om kontingenter mv.
    230 karakterer (tegn), fordelt på 18 felter af varierende størrelse.

    Slutindivid 9998 - afslutning af indberetningen
    230 karakterer (tegn), fordelt på 4 felter af varierende størrelse.

En indberetning starter altid med startindivid og slutter altid med slutindivid.

Indberetningen skal ske i fast breddeformat.
Det vil sige, at alle felter har en fast bredde (antal karakterer) og en forud fastlagt plads i strukturen med en præcis start- og slut-position.

Datafilen skal altid bygges op i fuld overensstemmelse med datastrukturen. 
Bemærk at felter i datastrukturen kan forekomme i flere individer, fx INDIVIDNR. 

Dannes filen ved hjælpe af indberetningsskabelonen, gælder særlige regler. Se afsnit 10, bilag 1.

Find skematisk oversigt over den faste datastruktur i afsnit 10, bilag 2.

Beskrivelse af de enkelte felters indhold (afsnit 4.3.1 og 4.3.2) er grupperet efter datatype.