Datastrukturen giver rammen for, hvilke data I skal oplyse, og hvordan data skal struktureres.

Generelle regler for indberetning:

  • Indberetning om fradragsberettigede faglige kontingenter, a-kassebidrag flexydelsesbidrag, efterlønsbidrag og præmier til privattegnede arbejdsløshedsforsikringer skal følge individstruktur 2260.
  • Hvert indkomstår skal indberettes for sig selv.
  • Ordinær indberetning sker én gang årligt, rettelser og supplerende indberetning kan ske løbende.
  • Beløb indberettes altid i hele danske kroner.
  • Negative beløb skal indberettes med "-" minus fortegn.
  • Beløb skal være højre-stillet ved indberetning via filoverførsel.
  • Felter uden materielt indhold fx frivillige felter, medtages som "blank". Det vil sige uden tegn, linjeskift mv.  

Læs detaljeret om dannelse af data i afsnit 4.1 og 4.2.

I afsnit 4.3 beskrives felterne i datastrukturen enkeltvis.