Dato for offentliggørelse
29 Sep 2020 15:24
Serienummer
S nr. 17
Resumé

Vejledningen gælder for alle der skal indberette om fradragsberettiget kontingent mv. til arbejdsløshedskasser, faglige foreninger og klubber samt om præmier til privattegnede arbejdsløshedsforsikringer.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1536 af 19. december 2017 om skatteindberetning med senere ændringer (skatteindberetningsloven) Indberetningen om faglige kontingenter, a-kassebidrag og efterlønsbidrag følger reglerne i skatteindberetningslovens § 31 og 32. Indberetning om flexydelsesbidrag står i skatteindberetningslovens § 35. Indberetning om privattegnede arbejdsløshedsforsikringer står i skatteindberetningslovens § 9, jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning § 17.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 888 afaf 15. juni 2020, kapitel 3 og 5 om skatteindberetning m.v. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2020 version 1.0

ISBN-nummer
978-87-417-0899-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen