Dato for offentliggørelse
11 Oct 2019 15:09
Serienummer
S nr. 17
Resumé

Vejledningen gælder for alle der skal indberette om fradragsberettiget kontingent mv. til arbejdsløshedskasser, faglige foreninger og klubber samt om præmier til privattegnede arbejdsløshedsforsikringer.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1536 af 19. december 2017 om skatteindberetning med senere ændringer (skatteindberetningsloven) Indberetningen om faglige kontingenter, a-kassebidrag og efterlønsbidrag følger reglerne i skatteindberetningslovens § 31 og 32. Indberetning om flexydelsesbidrag står i skatteindberetningslovens § 35. Indberetning om privattegnede arbejdsløshedsforsikringer står i skatteindberetningslovens § 9, jf. bekendtgørelse om skatteindberetning § 17.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, kapitel 3 og 5 om skatteindberetning m.v. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer.

I Bilag 5 findes en søgefunktion til denne vejledning.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2019 version 1.0

Reglerne om indberetning af faglige kontingenter og a-kassebidrag samt præmier til privattegnede arbejdsløshedsforsikringer og flexydelsesbidrag fremgår nu af Skatteindberetningsloven (lov nr. 1536 af 19/12/2017) § 9, §31, §32, §35 og i Bekendtgørelse nr. 927 af 26/06/2018 kapitel 3 og 5. Der er tale om en videreførsel af de tidligere regler i skattekontrollovens §§ 8B, 8T og 8U.

I bilag 5 er der beskrevet hvordan man søger i denne vejledning.

ISBN-nummer
978-87-417-0561-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen