Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Valg

Regel

Konventionens artikel 15, stk. 1, indeholder en definition af, hvornår en person anses for at være nært forbundet med et foretagende. Bestemmelsen har betydning for anvendelsen af omfattede skatteaftaler, der er blevet ændret ved artikel 12, 13 eller 14.

En person er efter artikel 15, stk. 1, nært forbundet med et foretagende, hvis, når alle relevante forhold og omstændigheder tages i betragtning, den ene kontrolleres af den anden, eller begge kontrolleres af de samme personer eller foretagender.

Under alle omstændigheder anses en person for at være nært forbundet med et foretagende, hvis den ene direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen eller besidder mere end 50 pct. af stemmerettighederne i den anden.

Valg

Danmark tager ikke forbehold efter artikel 15, stk. 2.