Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Valg

Regel

Efter OECD’s modeloverenskomst udgør et bygge- og anlægsarbejde kun et fast driftssted, hvis arbejdet varer i mere end 12 måneder. Spørgsmålet er herefter, hvordan denne 12-månedersperiode skal opgøres.

Det fastsættes i konventionens artikel 14, stk. 1, at perioder, hvor entreprenøren eller interesseforbundne parter udøver virksomhed af mere end 30 dages varighed på byggepladsen og perioder på mere end 30 dage, der relaterer sig til anden virksomhed knyttet til byggeprojektet, skal lægges sammen ved opgørelsen af 12-månedersperioden.

Disse bestemmelser finder efter stk. 2 anvendelse i stedet for eller i fravær af bestemmelser mod opdeling af kontrakter i omfattede skatteaftaler.

Valg

Danmark tager ikke forbehold efter artikel 14, stk. 3. Bestemmelserne i konventionens artikel 14 vil herefter gælde for Danmarks notificerede dobbeltbeskatningsoverenskomster (omfattede skatteaftaler), når den anden part træffer et tilsvarende valg.