Dette afsnit handler om formålet med en skatteaftale, som er omfattet af den multilaterale konvention (MLI'en).

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Præambel
  • Minimumsstandard
  • Valg

Regel

Artikel 6 indeholder en præambel, som en omfattet skatteaftale skal indeholde.

Præambel

Dobbeltbeskatningsoverenskomster indledes som oftest med en præambel, som er en form for programerklæring, hvori det overordnede formål med at indgå overenskomsten angives. Denne præambel skal efter artikel 6, stk. 1 være udformet sådan, at det udtrykkeligt fremgår, at intentionen er at ophæve dobbeltbeskatning uden at skabe mulighed for ikke-beskatning eller nedsat beskatning gennem skatteunddragelse eller skatteundgåelse.

Den tekst, der er angivet i artikel 6, stk. 1, skal indsættes i de omfattede skatteaftaler i stedet for eller i fravær af en præambel med tilsvarende indhold, jf. artikel 6, stk. 2.

Minimumsstandard

Indsættelse af en præambel som nævnt i artikel 6, stk. 1 er en minimumsstandard, som ikke kan fravælges i form af et forbehold, medmindre der er tale om en omfattet skatteaftale, som allerede har en præambel med et tilsvarende indhold. Se artikel 6, stk. 4 om mulighed for et forbehold. Se artikel 6, stk. 5 om parternes notifikation af depositaren i denne forbindelse.

Som det fremgår af afsnittet om valg i det følgende, anvender Danmark ikke denne mulighed for forbehold. Det betyder, at den ændrede præambel - eller en præambel med tilsvarende indhold - bliver en del af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark notificerer som omfattede skatteaftaler, og som også notificeres af den anden part.

Valg

Parterne kan ifølge artikel 6, stk. 3 tillige vælge at indsætte en præambel om at udvikle økonomiske forbindelser eller at styrke samarbejdet om skatteforhold, og skal i givet fald notificere depositaren, jf. nærmere artikel 6, stk. 6.

Ifølge bilag 2 i lov nr. 327 af 30. marts 2019 om anvendelse af en multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning foretager Danmark ikke valg efter denne bestemmelse.

Parterne kan ifølge artikel 6, stk. 4 forbeholde sig ret til ikke at anvende artikel 6, stk. 1 på omfattede skatteaftaler, der allerede har en præambel med et tilsvarende indhold.

Ifølge bilag 2 i lov nr. 327 af 30. marts 2019 om anvendelse af en multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning tager Danmark ikke forbehold efter denne bestemmelse.