Dette afsnit handler om dobbeltdomicilerede enheder.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Valg

Regel

Artikel 4 fastsætter, at processen vedrørende afgørelsen af det skattemæssige hjemsted for ikke-fysiske personer ændres, således at der skal anvendes en MAP proces, hvor de to landes kompetente myndigheder søger at løse spørgsmålet ved gensidig aftale. Der bliver også et bredere grundlag, idet ledelsens sæde herefter ikke længere er eneste kriterium. Der tages også hensyn til stedet, hvor selskabet er registreret eller på anden måde oprettet samt alle andre relevante forhold. Hvis en sådan aftale ikke er indgået, er den dobbeltdomicilerede enhed alene berettiget til lempelser og fritagelser i det omfang, de kompetente myndigheder måtte træffe aftale om.

Valg

Danmark tager ikke forbehold efter artikel 4, stk. 3.