Aftalt modregning sker ved, at de to parter, der har krav mod hinanden, aftaler, at kravene udligner hinanden ved modregning.

Det betyder, at der skal være indgået en aftale. Enten mundtlig eller skriftlig. Er der ikke det, kan der ikke foretages aftalt modregning.