Indhold

Dette afsnit indeholder en generel beskrivelse af modregning.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Anvendelse
  • Sprogbrug.

Definition

Modregning er en måde at opfylde/afslutte krav på. Modregning bringer krav til ophør i det omfang, kravene dækker hinanden. Det gøres ved, at den ene parts krav fratrækkes den anden parts krav.

Modregning har karakter af betaling. Modregning er en forenkling af betalingssystemet.

Anvendelse

Ved modregning opgiver den ene part sit krav hos den anden part. Men samtidig bringer han sin gæld til den anden til ophør. Han får således lov til at beholde den ydelse, som han ellers skulle have betalt til opfyldelse af sin skyld.

Modregning gør ikke, at parterne slipper for at overholde reglerne i lovgivningen. Lovgivningen om bogføring og anden lovgivning (beregning af moms osv.) skal naturligvis overholdes.

Modregning har også karakter af privat tvangsfuldbyrdelse. Modregning kan nemlig ske, hvis den ene part ønsker det. Der behøver ikke at foreligge en aftale mellem parterne eller et samtykke fra modparten. Modregningen indebærer altså, at fordringen bliver opfyldt, selv om en part ikke kan eller vil betale.

Modregning sker ved, at den ene part afgiver en erklæring (modregningserklæring) om modregning til den anden.

Sprogbrug

I modregning gælder en særlig sprogbrug. Skemaet viser betydningen af sprogbrugen:

Overskrift

Betydning

Modregneren

Den der ønsker at modregne og derfor afgiver en modregningserklæring

Hovedmanden

Modtageren af modregningserklæringen

Modfordringen

Modregnerens tilgodehavende hos den anden part

Hovedfordringen

Modregnerens skyld til den anden part