Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Overdragelse af simple fordringer (A.D.12.1)
  • Krav, der kan gives transport i (A.D.12.2)
  • Formelle krav til transporten (A.D.12.3)
  • Indholdsmæssige krav til transporten (A.D.12.4)
  • Afvisning af transporten (A.D.12.5)
  • Notering af transporten (A.D.12.6)
  • Udlæg i fordringer, der er borttransporterede (A.D.12.7)
  • Transport i en fordring i stedet for udlæg (A.D.12.8).