Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Reglerne om afdragsordninger under opkrævning (A.D.10.1)
  • Henstand med indregnet restskat (A.D.10.2)
  • Henstand med formueskat vedrørende ejerbolig for pensionister m.fl. (A.D.10.3)

Se også

Se afsnit A.A.12 vedrørende henstand i henhold til SFL § 51 i forbindelse med påklage.