Afsnittet om betaling og dækningsrækkefølge er under udarbejdelse